Zespół Katedry Antropomotoryki zajmuje się prowadzeniem zajęć z antropomotoryki, teorii sportu, gier zespołowych, aktywnych form turystyki i rekreacji oraz pracą badawczą głównie z zakresu badania wzorców ruchowych u sportowców.

Tematy badawcze podejmowane przez Katedrę to m. in.:

1) zastosowanie systemu elektromiografii powierzchniowej (EMG) i szybkich kamer do oceny wzorców ruchowych i reakcji psychomotorycznych

2) badanie wzorców ruchowych sportowców w ruchach typowych dla dyscypliny,

3) ocena kontroli ruchów lokomocyjnych oraz plastyczności nerwowo-mięśniowej po urazach nerwowo-mięśniowych,

4) badania nad asymetrią funkcjonalną i dynamiczną w okresie ontogenezy w sporcie amatorskim i wyczynowym,

5) obciążenia treningowe i wydolność sportowców,

KIEROWNIK KATEDRY ANTROPOMOTORYKI

dr hab. Zbigniew Borysiuk, prof. PO

Przedmioty prowadzone na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej:

1. Antropomotoryka

2. Teoria Sportu

3. Formy Aktywności Ruchowej – Szermierka

4. Seminarium magisterskie

Tematy podejmowanych prac:

1.Zastosowanie systemu elektromiografii powierzchniowej (EMG) i szybkich kamer do oceny wzorców ruchowych i reakcji psychomotorycznych.

2.Badania nad percepcją sportowców.

3. Wzorce ruchowe szermierzy.

Wybrane publikacje:

Balkó Š, Borysiuk Z, Balkó I et al. The influence of different performance level of fencers on muscular coordination and reaction time during the fencing lunge. Arch Budo 2016; 12: 49-59.
 
Š Balkó, Z Borysiuk, J Šimonek., The Influence of Different Performance Level of Fencers on Simple and Choice Reaction Time.Brasilian Journal of Kinanthropometry and Human Performance. 2016;vol.18, no.4,pp. 391-400.
 
Borysiuk Z., Review of the book by Prof. Maciej Luczak entitled Fencing in Poland – 1918-1945. “IDO MOVEMENT FOR CULTURE. Journal of Martial Arts Anthropology”,Vol. 16, no. 4 (2016), pp. 40–41.  
 
Borysiuk Z Complex evaluation of fencers predisposition in three stages of sport development BIOLOGY OF SPORT 23 (1): 41-53 2006

Borysiuk Z, Sadowski J Time and spatial aspects of movement anticipation BIOLOGY OF SPORT 24 (3): 285-295 2007

Borysiuk Z, Waskiewicz Z Information processes, stimulation and perceptual training in fencing JOURNAL OF HUMAN KINETICS 19: 63-82 JUN 2008

Borysiuk Z, Cynarski WJ Psychomotor aspects of talent identification: A new approach in the case of fencing ARCHIVES OF BUDO 6 (2): 91-94 MAY 6 2010

Puciato D, Mynarski W, Rozpara M, Borysiuk Z, Szygula R Motor Development of Children and Adolescents Aged 8-16 Years in View of Their Somatic Build and Objective Quality of Life of Their Families JOURNAL OF HUMAN KINETICS 28: 45-53 JUN 2011

dr Monika Błaszczyszyn

dr Anna Łukanova - Jakubowska

Przedmioty prowadzone na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej:

1. Turystyka i rekreacja dzieci i młodzieży

2. Gry i zabawy korekcyjne

3. Aerobik

4. Siłownia

Tematy podejmowanych prac:

1.Struktura obciążeń treningowych w rocznym cyklu szkolenia a charakterystyka zmian poziomu wytrzymałości tlenowej i beztlenowej zawodników uprawiających short track

2.Wdrażanie nowatorskich metod treningowych w rocznym cyklu szkolenia zawodników short track

3.Rola treningu siłowego w osiągnięcia wyników mistrzowskich w short tracku. Trening siły w 4 letnim cyklu treningowym (cykl Olimpijski) u zawodników uprawiających short track

dr Mariusz Konieczny

PPrzedmioty prowadzone na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej:

1. Antropomotoryka 
2. Kinantropometria 
3. Animacja czasu wolnego 
4. FAR - Żeglarstwo 
 
Tematy podejmowanych prac:
1.Zastosowanie systemu elektromiografii powierzchniowej (EMG) i szybkich kamer do oceny wzorców ruchowych i reakcji psychomotorycznych
2. Asymetria funkcjonalna i dynamiczna w okresie ontogenezy w sporcie amatorskim i wyczynowym
 
Wybrane publikacje
1. Konieczny M. Iskra J. (2016) The use of new technologies in diagnosing asymmetry in muscle activity and motor control activities based on the example of young hurdlers. Journal of Physical Education & Health, 2016, vol. 5 (8), 49-56   
 
2. Paweł Pakosz,A, B, C, D, E Mariusz KoniecznyB, D, E (2016) Time analysis of muscle activation during basketball free throws. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine | Vol. 15, No. 3/2016: 73–79 | DOI: 10.18276/cej.2016.3-08 
 
3. Anna Lukianova-Jakubowska1 ABCD Mariusz Konieczny1 CDE  Justyna Charaśna- Blachucik 1 CDE  Marcin Wieloch1 CDE   (2015) Optimization the effort preparation process among the short track female competitors in a year cycle. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, Vol. 12, No. 4/2015: 109–119 
 
4. Kawala-Janik A., Podpora M., Konieczny M. (2014) Innovative approach in signal processing of electromyography signals. Journal of Combat Sports and Martial Arts 5, 2, 101-112, 
 
5. Konieczny M. (2014) Analysis of functional asymmetry in baseball throw with the usage of EMG. Medycyna Sportowa, 30, (4).
 
6. Konieczny M., Iskra J. (2013). Result determinants in children’s and teenagers’ fly-throws in terms of dynamic asymmetr. Antropomotoryka 23(64), 71-79   Odpowiedź o zakwalifikowane do druku - lipiec 2014
 

dr Katarzyna Piechota

Przedmioty prowadzone na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej:

1. Pedagogika etapów

Tematy podejmowanych prac:

1. Analiza wzorców ruchowych oraz czasu reakcji na podstawie sEMG (elektromiografii powierzchniowej), szybkich kamer oraz systemu wyzwalania dźwięku.

2. Badanie przygotowania motorycznego lekkoatletów na różnym etapie szkolenia.

Publikacje:

2013; Studia i Monografie cz.4: Wykorzystanie badań naukowych w wychowaniu fizycznym i sporcie. Praca badawcza z 4 obszarów aktywności ruchowej: sport, wychowanie fizyczne, rekreacja, fizjoterapia - PARAMETRY WYDOLNOŚCI TLENOWEJ BIEGACZY NA ŚREDNICH I DŁUGICH DYSTANSACH W MISTRZOWSKIM ETAPIE SZKOLENIA - Pakosz P., Piechota K.

2013; 4(4) - Medycyna Sportowa - WZORCE RUCHOWE RZUTÓW KOSZYKARZY W ODNIESIENIU DO STOPNIA ZŁOŻONOŚCI ZADAŃ RUCHOWYCH - Pakosz P., Borysiuk Z., Kręcisz K., Piechota K.

2013; 2(2) - Journal of Combat Sports and Martial  - ANALYSIS OF PERFORMANCE OF THE FENCING LUNGE WITH REGARD TO THE DIFFICULTY LEVEL OF A TECHNICAL-TACTICAL TASK - Borysiuk Z., Piechota K., Minkiewicz T.

2014; (5) 1/2014 Central European Journal of Sport Science and Medicine - THE EXERCISE PROFILE OF A POLISH REPRESENTATIVE IN MOUNTAIN RUNNING – Borysiuk Z., Piechota K.,

dr Paweł Pakosz

Przedmioty prowadzone na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej:

1. Zaawansowana teoria i metodyka koszykówki

2. Teoria i metodyka sportów zespołowych - koszykówka

3. Sport do wyboru - koszykówka

4. Formy aktywności ruchowej – koszykówka

5. Technologia informacyjna

6. Żeglarstwo

Tematy podejmowanych prac:

1.Zastosowanie systemu elektromiografii powierzchniowej (EMG) i szybkich kamer do oceny wzorców ruchowych i reakcji psychomotorycznych

2. Koordynacyjne zdolności motoryczne i umiejętności koszykarzy.

3. Badania naukowe w wychowaniu fizycznym i sporcie.

4. Diagnostyka mięsni systemem TMG (tensiomyography).

Wybrane publikacje:

 
2016; Pakosz P, Konieczny M. Time analysis of muscle activation during basketball free throws. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. 2016; 15(3): 73–79.
 
2016; Pakosz P, Anna Jakubowska-Lukanova, Mariusz  Gnoiński. Tmg as a prevention method of athletes muscles, ligaments and joints injuries. Medycyna sportowa. 2016; 32(3):189-200.
 
2016; Kuśnierz C, Pakosz P. Motywy aktywnego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego w opiniach gimnazjalistów. Studia i Monografie PO. 2016. Wykorzystanie badań naukowych w wychowaniu fizycznym i sporcie. Praca badawcza z 3 obszarów aktywności ruchowej: sport, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja.
 
2015; Monografia: EMG w sporcie Wybrane zastosowania praktyczne, (red.) Z. Borysiuk. Politechnika Opolska & Studio IMPRESO. „Wzorce ruchowe techniki w sportach zespołowych na przykładzie koszykówki” - Paweł Pakosz 
 
2014; 30(4) - MEDYCYNA SPORTOWA - "Wzroce ruchowe piłkarzy nożnych podczas uderzenia piłki lewą lub prawą kończyną dolną"  - ZBIGNIEW BORYSIUK, PAWEŁ PAKOSZ, DOROTA BORZUCKA
 
2013; 29(4) - MEDYCYNA SPORTOWA - "Movement patterns of basketball throws as related to the degree of motor task complexity" - Paweł  Pakosz, Zbigniew  Borysiuk, Krzysztof  Kręcisz, Katarzyna  Piechota. 
 
2013; 2 - Central European Journal of Sport Sciences and Medicine - "EMG PARAMETERS AND KINESTHETIC DIFFERENTIATION DURING THE FREE-THROW OF BASKETBALL PLAYERS WITH VARIOUS LEVELS OF ATHLETIC EXPERIENCE". - Paweł Pakosz. 
 
2011; 3(3) - BALTIC JOURNAL OF HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY - Electromyography Signal Analysis of the Fencing Lunge by Magda Mroczkiewicz - Suchanowski A., Borysiuk Z., Pakosz P.

2011; 11(4) - IDO MOVEMENT FOR CULTURE. Journal of Martial Arts Anthropology - Motor model of fencing lunge of Sylwia Gruchaa olympic vice-champion in foil - Borysiuk Z., Pakosz P.

2011; 2 - Journal of Health Promotion and RecreatioN - EMG SIGNAL ANALYSIS OF SELECTED MUSCLES DURING SHOTS AND PASSES IN BASKETBALL – Pakosz P.

mgr Andrzej Banek

Przedmioty prowadzone na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej:

1. MiPST piłka ręczna

2. FAR piłka ręczna

3. Teoria sportu

Tematy podejmowanych prac:

1.Struktura obciążeń treningowych w rocznym cyklu szkolenia a charakterystyka zmian poziomu wytrzymałości tlenowej i beztlenowej.

2. Teoria, procesy, struktura czasowa i wydolnościowa treningu,

 

sekretariat Katedry

Alicja Bunio
Pokój 308 bud.9