Tytuł Autor Odsłony
Konferencja Metodyczna "Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego - implikacje dla praktyki szkolnej kultury fizycznej" Paweł Sujak Odsłon: 177
Konsultacje Pracowników IWF Paweł Sujak Odsłon: 95
CELCAT Paweł Sujak Odsłon: 213
Studia niestacjonarne I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 142
Trener pływania Paweł Sujak Odsłon: 311
Instruktor pływania Paweł Sujak Odsłon: 233
Regulamin studiow w Politechnice Opolskiej obowiązujący od roku akademickiego 2017_2018 Paweł Sujak Odsłon: 518
Aktualności - praktyki zawodowe Paweł Sujak Odsłon: 839
Asklepios-Schaufling Paweł Sujak Odsłon: 800
Wychowanie Fizyczne Paweł Sujak Odsłon: 864
Turystyka i Rekreacja Paweł Sujak Odsłon: 683
Fizjoterapia Paweł Sujak Odsłon: 522
Turystyka i Rekreacja Paweł Sujak Odsłon: 207
Regulamin ubioru studenta Paweł Sujak Odsłon: 163
Procedura dyplomowania Paweł Sujak Odsłon: 194
Opiekunowie roczników Paweł Sujak Odsłon: 258
Informacje ogólne Paweł Sujak Odsłon: 254
Studia niestacjonarne I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 143
Studia stacjonarne I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 302
Procedura realizacji pracy dyplomowej Paweł Sujak Odsłon: 136
SKN "Anima Team" Paweł Sujak Odsłon: 169
SKN Viator Paweł Sujak Odsłon: 190
Praktyki zawodowe Paweł Sujak Odsłon: 530
Propozycje tematów prac licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2015/2016: Paweł Sujak Odsłon: 503
Neurorehabilitacja w edukacji i terapii z terapią sensoryczną Paweł Sujak Odsłon: 335
Studia stacjonarne II stopnia od 2015/2016 Paweł Sujak Odsłon: 169
Studia stacjonarne I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 352
Koło Naukowe Pedeutes Paweł Sujak Odsłon: 108
Studenckie Koło Żeglarskie "SZEKLA" Paweł Sujak Odsłon: 85
Praktyki zawodowe na kierunku Wychowanie Fizyczne Paweł Sujak Odsłon: 564
III Moduł dydaktyczny Paweł Sujak Odsłon: 165
II Moduł psychologiczno-pedagogiczny Paweł Sujak Odsłon: 161
I Moduł – przygotowanie w zakresie merytorycznym Paweł Sujak Odsłon: 169
III Moduł dydaktyczny Paweł Sujak Odsłon: 165
II Moduł psychologiczno-pedagogiczny Paweł Sujak Odsłon: 118
I Moduł – przygotowanie w zakresie merytorycznym Paweł Sujak Odsłon: 104
Procedura realizacji pracy dyplomowej na studiach I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 122
Monografie Paweł Sujak Odsłon: 146
Wychowanie Fizyczne Paweł Sujak Odsłon: 73
Wychowanie Fizyczne Paweł Sujak Odsłon: 273
Gimnastyka korekcyjna Paweł Sujak Odsłon: 284
Zagadnienia do obrony pracy dyplomowej Paweł Sujak Odsłon: 284
Fizjoterapia sportowa Paweł Sujak Odsłon: 241
Dyżury dziekańskie Paweł Sujak Odsłon: 312
Kurs skoków spadochronowych Paweł Sujak Odsłon: 121
Przygotowanie pedagogiczne Paweł Sujak Odsłon: 152
Kompleksowe zarządzanie promocją zdrowia Paweł Sujak Odsłon: 152
Instruktor Rekreacji Ruchowej WWFiF Paweł Sujak Odsłon: 206
Zasady uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego dla studentów Politechniki Opolskiej W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 (semestr zimowy) Paweł Sujak Odsłon: 440
Koła naukowe Paweł Sujak Odsłon: 262
Katedra Sportu Paweł Sujak Odsłon: 266
Katedra Metodyki Wychowania Fizycznego Paweł Sujak Odsłon: 293
Katedra Biomechaniki Paweł Sujak Odsłon: 245
Katedra Antropomotoryki Paweł Sujak Odsłon: 256
Prace dyplomowe Paweł Sujak Odsłon: 403
Katedra Nauk Humanistycznych Paweł Sujak Odsłon: 211
Kontakt Paweł Sujak Odsłon: 139
Władze Paweł Sujak Odsłon: 235
Kontakt Paweł Sujak Odsłon: 136
Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia Paweł Sujak Odsłon: 243
Katedra Geografii i Ekonomiki Turystyki Paweł Sujak Odsłon: 234
Katedra Aktywnych Form Turystyki i Rekreacji Paweł Sujak Odsłon: 249
Rada Instytutu Paweł Sujak Odsłon: 200
Władze Paweł Sujak Odsłon: 242
Kontakt Paweł Sujak Odsłon: 179
Katedra Fizjoterapii Klinicznej Paweł Sujak Odsłon: 211
Katedra Nauk Biologicznych Paweł Sujak Odsłon: 163
Katedra Podstaw Fizjoterapii Paweł Sujak Odsłon: 228
Katedra Biochemii i Fizjologii Paweł Sujak Odsłon: 220
Rada Instytutu Paweł Sujak Odsłon: 220
Władze Paweł Sujak Odsłon: 294
Uchwały Rady Wydziału Paweł Sujak Odsłon: 188
Terminy Rad Wydziału i Senatu Uczelni Paweł Sujak Odsłon: 188
Skład Rady Wydziału Paweł Sujak Odsłon: 382
Wydziałowy system zapewnienia jakości kształcenia Paweł Sujak Odsłon: 181
Misja i wizja wydziału Paweł Sujak Odsłon: 141
Struktura Paweł Sujak Odsłon: 885