1. Plan studiów obowiązujące od roku akademickiego 2015/2016
 • specjalność Rekreacja Ruchowa z Odnową Psychosomatyczną -               pobierz
 • specjalność Zarządzanie w Turystyce i Rekreacji -                                       pobierz
 • specjalność Turystyka Zdrowotna i Spa -                                                      pobierz
 • specjalność Odnowa Biologiczna z elementami dietetyki -                           pobierz
 1. Efekty kształcenia od roku akademickiego 2015/2016                             pobierz
 2. Plan studiów obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018
 • specjalność Odnowa Biologiczna z elementami dietetyk                              pobierz
 • specjalność Trening Zdrowotny osób dorosłych i starczych                         pobierz
 • specjalność Turystyka Kulturowa                                                                  pobierz
 • specjalność Zarządzanie w Turystyce i Rekreacji                                         pobierz

       4. Efekty kształcenia obowiązujące od roku akadamickiego 2017/2018    pobierz

       5. Karty opisu przedmiotów od roku akademickiego 2012/2013:               pobierz

       6. Karty opisu przedmiotów od roku akademickiego 2017/2018:             

 • specjalność Odnowa Biologiczna z elementami dietetyk                              pobierz
 • specjalność Trening Zdrowotny osób dorosłych i starczych                         pobierz
 • specjalność Turystyka Kulturowa                                                                  pobierz
 • specjalność Zarządzanie w Turystyce i Rekreacji                                         pobierz