1. Plan studiów obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018
 • specjalność Odnowa Biologiczna z elementami dietetyki    - pobierz
 • specjalność Trening zdrowotny osób dorosłych i starszych - pobierz
 • specjalność Turystyka kulturowa                                          - pobierz
 • specjalność Zarządzanie w turystyce i rekreacji                   - pobierz
 1. Efekty kształcenia                                                              pobierz
 2. Karty opisu przedmiotów:
 1. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
 1. Historia kultury 
 2. Antropologia turystyki i rekreacji 
 3. Regiony turystyczne
 4. Informatyka w turystyce i rekreacji 
 5. Polityka turystyczna 
 6. Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych 
 7. Doradztwo turystyczne 
 8. Produkt turystyczny 
 9. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym 
 10. Zarządzanie projektem Unii Europejskiej 
 11. Żywienie człowieka 
 12. Metodologia badań naukowych 
 13. Statystyka 
 14. Atrakcje turystyczne regionów świata 
 15. Planowanie turystyczne
 16. Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych
 17. Trening zdrowotny
 18. Organizacja i funkcjonowanie jednostek obsługi ruchu turystycznego
 19. Seminarium magisterskie I 
 20. Seminarium magisterskie II 
 21. Seminarium magisterskie III 

Praca magisterska

 1. PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCIREKREACJA RUCHOWA Z ODNOWĄ PSYCHOSOMATYCZNĄ
 1. Turystyka i rekreacja osób starszych
 2. Odnowa biologiczna
 3. Rekreacja adaptacyjna 
 4. Techniki relaksacyjne w rekreacji 
 5. Animacja czasu wolnego i rekreacji 
 6. Planowanie, programowanie i obsługa w zakresie aktywności rekreacyjnej 
 7. Gry i zabawy korekcyjne
 8. Fitnessowe formy tańca 
 9. Fitnesowe formy ruchu 
 10. Tańce róznych narodów
 11. Praktyki
 1. PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCIZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I REKREACJI
 1. Geografia ekonomiczna 
 2. Turystyka a środowisko geograficzne 
 3. EKO i agroturystyka
 4. Ekonomia menedżerska 
 5. Nauka o przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym 
 6. Zarządzanie turystyką na obszarze recepcji turystycznej
 7. Finanse i rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym 
 8. Sieć osadnicza Polski 
 9. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym 
 10. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnymd 
 11. Praktyki 
 1. PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCITURYSTYKA ZDROWOTNA I SPA
 1. Choroby cywilizacyjne
 2. Anatomia człowieka 
 3. Żywienie i suplementacja 
 4. Turystyka uzdrowiskowa
 5. SPA i wellness 
 6. Bioklimatologia
 7. Odnowa biologiczna 
 8. Kinezyterapia 
 9. Fizykoterapia
 10. Specyfika pracy w obietkach Spa i wellness 
 11. Profilaktyka zdrowotna 
 12. Praktyki 
 1. PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCIODNOWA BIOLOGICZNA
 1. Odnowa psychiczna 
 2. Anatomia z biomechaniką 
 3. Wybrane metody fizjoterapeutyczne w odnowie biologicznej 
 4. Dietetyka w odnowie biologicznej 
 5. Fizjologiczne podstawy odnowy biologicznej 
 6. Teoria i metodyka odnowy biologicznej 
 7. Masaż w odnowie biologicznej
 8. Fizykoterapia w odnowie biologicznej 
 9. Refleksoterapia 
 10. Metody walki ze stresem
 11. Praktyki