1. Plan studiów obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018
  • specjalność Odnowa Biologiczna z elementami dietetyki    - pobierz
  • specjalność Trening zdrowotny osób dorosłych i starszych - pobierz
  • specjalność Turystyka kulturowa                                          - pobierz
  • specjalność Zarządzanie w turystyce i rekreacji                   - pobierz
  1. Efekty kształcenia                                                              pobierz
  2. Karty opisu przedmiotów od roku akademiskiego 2017/2018:
  • specjalność Odnowa Biologiczna z elementami dietetyki    - pobierz
  • specjalność Trening zdrowotny osób dorosłych i starszych - pobierz
  • specjalność Turystyka kulturowa                                          - pobierz
  • specjalność Zarządzanie w turystyce i rekreacji                   - pobierz