Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

 1. Plan studiów
 • specjalność Dziennikarstwo podróżnicze - pobierz
 • specjalność Hotelarstwo i gastronomia -    pobierz
 • specjalność Trener zdrowego stylu życia - pobierz
 1. Efekty kształcenia-                                   pobierz

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

 1. Plan studiów-                                            pobierz
 2. Efekty kształcenia-                                   pobierz
 3. Karty opisu przedmiotów:

A1. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

 1. Technologia informacyjna 
 2. Język obcy I
 • angielski 
 • niemiecki 
 1. Język obcy II
 • angielski
 • niemiecki 
 1. Język obcy III
 • angielski
 • niemiecki 
 1. Język obcy IV
 • angielski
 • niemiecki 
 1. Różnice kulturowe w Unii Europejskiej 
 2. Filozofia z elementami etyki 
 3. Socjologia 
 4. Organizacja, bezpieczeństwo, higiena pracy i ergonomia 
 5. Ochrona własności intelektualnej 
 6. Historia architektury i sztuki
 7. Psychologia
 8. Ekologia i ochrona środowiska
 9. Ekonomia 
 10. Zarządzanie 

A2. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 1. Biologiczne podstawy aktywności fizycznej 
 2. Podstawy turystyki 
 3. Podstawy rekreacji 
 4. Podstawy geografii fizycznej Polski
 5. Geografia turystyczna 
 6. Krajoznawstwo 
 7. Obsługa ruchu turystycznego 
 8. Prawo 
 9. Ekonomika turystyki i rekreacji
 10. Podstawy hotelarstwa 
 11. Kształtowanie środowiska i ochrony przyrody 
 12. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
 13. Pedagogika czasu wolnego
 14. Podstawy marketingu 
 15. Pilotaż i przewodnictwo 
 16. Historia turystyki i rekreacji 
 17. Podstawy komunikowania się i negocjacje 
 18. Przedsiębiorczość w turystyce i rekreacji 
 19. Finanse przedsiębiorstw i podstawy rachunkowości 
 20. Savoir-vivre w turystyce 
 21. Turystyka zrównoważona 
 22. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 23. Turystyka aktywna i kwalifikowana 
 24. Aktywne formy rekreacji 
 25. Przedmiot do wyboru I
 • Elementy antropologii kulturowej 
 • Etniczna róznorodność kultur 
 1. Przedmiot do wyboru II
 • Turystyka pielgrzymkowa 
 • Turystyka religijna 
 1. Przedmiot do wyboru III
 • Aktywność plenerowa 
 • Plenerowe ścieżki zdrowia 
 1. Przedmiot do wyboru IV
 • Wybrane zagadnienia z odnowy biologicznej 
 • Podstawy odnowy psychosomatycznej 
 1. Przedmiot do wyboru V
 • Edukacja zdrowotna 
 • Promocja zdrowia 
 1. Przedmiot do wyboru VI
 • Fizjologia człowieka 
 • Fizjologia pracy i wypoczynku
 1. Przedmiot do wyboru VII
 • Dziedzictwo kulturowe świata 
 • Dziedzictwo UNESCO w Europie 
 1. Przedmiot do wyboru VIII
 • Walory turystyczne Polski 
 • Atrakcje turystyczne Opolszczyzny 
 1. Przedmiot do wyboru IX
 • Rekreacyjne narciarstwo zjazdowe 
 • Rekreacyjne formy gier sportowych 
 1. Przedmiot do wyboru X
 • Aktywne formy turystyki: turystyka piesza, turystyka rowerowa 
 • Aktywne formy turystyki: żeglarstwo, survival, kajakarstwo
 1. Przedmiot do wyboru XI
 • Współczesne metody zarządzania 
 • Zarządzanie obiektem hotelarskim 
 1. Przedmiot do wyboru XII
 • Turystyka na obszarach chronionych 
 • Turystyka wiejska 
 1. Wychowanie fizyczne I
 2. Wychowanie fizyczne II 
 3. Seminarium dyplomowe I 
 4. Seminarium dyplomowe II 
 5. Praca dyplomowa
 6. Praktyki zawodowe (INSTYTUCJE NOCLEGOWE) po sem. II 
 7. Praktyki zawodowe (BIURA PODRÓŻY) po sem. IV