Tytuł Autor Odsłony
Samorząd studencki WWFiF Paweł Sujak Odsłon: 99
Konferencja Metodyczna "Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego - implikacje dla praktyki szkolnej kultury fizycznej" Paweł Sujak Odsłon: 1346
Konsultacje Pracowników IWF Paweł Sujak Odsłon: 226
CELCAT Paweł Sujak Odsłon: 1244
Studia niestacjonarne I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 247
Trener pływania Paweł Sujak Odsłon: 576
Instruktor pływania Paweł Sujak Odsłon: 372
Regulamin studiow w Politechnice Opolskiej obowiązujący od roku akademickiego 2017_2018 Paweł Sujak Odsłon: 640
Aktualności - praktyki zawodowe Paweł Sujak Odsłon: 1955
Asklepios-Schaufling Paweł Sujak Odsłon: 1975
Wychowanie Fizyczne Paweł Sujak Odsłon: 1146
Turystyka i Rekreacja Paweł Sujak Odsłon: 1009
Fizjoterapia Paweł Sujak Odsłon: 815
Turystyka i Rekreacja Paweł Sujak Odsłon: 330
Regulamin ubioru studenta Paweł Sujak Odsłon: 280
Procedura dyplomowania Paweł Sujak Odsłon: 351
Opiekunowie roczników Paweł Sujak Odsłon: 393
Informacje ogólne Paweł Sujak Odsłon: 370
Studia niestacjonarne I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 272
Studia stacjonarne I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 508
Procedura realizacji pracy dyplomowej Paweł Sujak Odsłon: 250
SKN "Anima Team" Paweł Sujak Odsłon: 251
SKN Viator Paweł Sujak Odsłon: 264
Praktyki zawodowe Paweł Sujak Odsłon: 708
Propozycje tematów prac licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2015/2016: Paweł Sujak Odsłon: 718
Neurorehabilitacja w edukacji i terapii z terapią sensoryczną Paweł Sujak Odsłon: 528
Studia stacjonarne II stopnia od 2015/2016 Paweł Sujak Odsłon: 305
Studia stacjonarne I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 519
Koło Naukowe Pedeutes Paweł Sujak Odsłon: 211
Studenckie Koło Żeglarskie "SZEKLA" Paweł Sujak Odsłon: 179
Praktyki zawodowe na kierunku Wychowanie Fizyczne Paweł Sujak Odsłon: 861
III Moduł dydaktyczny Paweł Sujak Odsłon: 250
II Moduł psychologiczno-pedagogiczny Paweł Sujak Odsłon: 246
I Moduł – przygotowanie w zakresie merytorycznym Paweł Sujak Odsłon: 248
III Moduł dydaktyczny Paweł Sujak Odsłon: 263
II Moduł psychologiczno-pedagogiczny Paweł Sujak Odsłon: 205
I Moduł – przygotowanie w zakresie merytorycznym Paweł Sujak Odsłon: 188
Procedura realizacji pracy dyplomowej na studiach I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 224
Monografie Paweł Sujak Odsłon: 263
Wychowanie Fizyczne Paweł Sujak Odsłon: 1103
Wychowanie Fizyczne Paweł Sujak Odsłon: 439
Gimnastyka korekcyjna Paweł Sujak Odsłon: 467
Zagadnienia do obrony pracy dyplomowej Paweł Sujak Odsłon: 438
Fizjoterapia sportowa Paweł Sujak Odsłon: 1276
Dyżury dziekańskie Paweł Sujak Odsłon: 457
Kurs skoków spadochronowych Paweł Sujak Odsłon: 221
Przygotowanie pedagogiczne Paweł Sujak Odsłon: 1215
Kompleksowe zarządzanie promocją zdrowia Paweł Sujak Odsłon: 1200
Instruktor Rekreacji Ruchowej WWFiF Paweł Sujak Odsłon: 365
Zasady uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego dla studentów Politechniki Opolskiej W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 (semestr zimowy) Paweł Sujak Odsłon: 651
Koła naukowe Paweł Sujak Odsłon: 394
Katedra Sportu Paweł Sujak Odsłon: 388
Katedra Metodyki Wychowania Fizycznego Paweł Sujak Odsłon: 463
Katedra Biomechaniki Paweł Sujak Odsłon: 377
Katedra Antropomotoryki Paweł Sujak Odsłon: 381
Prace dyplomowe Paweł Sujak Odsłon: 626
Katedra Nauk Humanistycznych Paweł Sujak Odsłon: 344
Kontakt Paweł Sujak Odsłon: 251
Władze Paweł Sujak Odsłon: 382
Kontakt Paweł Sujak Odsłon: 250
Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia Paweł Sujak Odsłon: 388
Katedra Geografii i Ekonomiki Turystyki Paweł Sujak Odsłon: 377
Katedra Aktywnych Form Turystyki i Rekreacji Paweł Sujak Odsłon: 414
Rada Instytutu Paweł Sujak Odsłon: 313
Władze Paweł Sujak Odsłon: 379
Kontakt Paweł Sujak Odsłon: 317
Katedra Fizjoterapii Klinicznej Paweł Sujak Odsłon: 397
Katedra Nauk Biologicznych Paweł Sujak Odsłon: 299
Katedra Podstaw Fizjoterapii Paweł Sujak Odsłon: 437
Katedra Biochemii i Fizjologii Paweł Sujak Odsłon: 415
Rada Instytutu Paweł Sujak Odsłon: 372
Władze Paweł Sujak Odsłon: 488
Uchwały Rady Wydziału Paweł Sujak Odsłon: 315
Terminy Rad Wydziału i Senatu Uczelni Paweł Sujak Odsłon: 293
Skład Rady Wydziału Paweł Sujak Odsłon: 581
Wydziałowy system zapewnienia jakości kształcenia Paweł Sujak Odsłon: 328
Misja i wizja wydziału Paweł Sujak Odsłon: 276
Struktura Paweł Sujak Odsłon: 1323