Tytuł Autor Odsłony
Konferencja Metodyczna "Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego - implikacje dla praktyki szkolnej kultury fizycznej" Paweł Sujak Odsłon: 182
Konsultacje Pracowników IWF Paweł Sujak Odsłon: 96
CELCAT Paweł Sujak Odsłon: 221
Studia niestacjonarne I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 148
Trener pływania Paweł Sujak Odsłon: 319
Instruktor pływania Paweł Sujak Odsłon: 239
Regulamin studiow w Politechnice Opolskiej obowiązujący od roku akademickiego 2017_2018 Paweł Sujak Odsłon: 525
Aktualności - praktyki zawodowe Paweł Sujak Odsłon: 852
Asklepios-Schaufling Paweł Sujak Odsłon: 809
Wychowanie Fizyczne Paweł Sujak Odsłon: 871
Turystyka i Rekreacja Paweł Sujak Odsłon: 686
Fizjoterapia Paweł Sujak Odsłon: 528
Turystyka i Rekreacja Paweł Sujak Odsłon: 208
Regulamin ubioru studenta Paweł Sujak Odsłon: 163
Procedura dyplomowania Paweł Sujak Odsłon: 197
Opiekunowie roczników Paweł Sujak Odsłon: 259
Informacje ogólne Paweł Sujak Odsłon: 257
Studia niestacjonarne I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 145
Studia stacjonarne I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 303
Procedura realizacji pracy dyplomowej Paweł Sujak Odsłon: 137
SKN "Anima Team" Paweł Sujak Odsłon: 170
SKN Viator Paweł Sujak Odsłon: 190
Praktyki zawodowe Paweł Sujak Odsłon: 532
Propozycje tematów prac licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2015/2016: Paweł Sujak Odsłon: 506
Neurorehabilitacja w edukacji i terapii z terapią sensoryczną Paweł Sujak Odsłon: 340
Studia stacjonarne II stopnia od 2015/2016 Paweł Sujak Odsłon: 169
Studia stacjonarne I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 354
Koło Naukowe Pedeutes Paweł Sujak Odsłon: 109
Studenckie Koło Żeglarskie "SZEKLA" Paweł Sujak Odsłon: 85
Praktyki zawodowe na kierunku Wychowanie Fizyczne Paweł Sujak Odsłon: 568
III Moduł dydaktyczny Paweł Sujak Odsłon: 165
II Moduł psychologiczno-pedagogiczny Paweł Sujak Odsłon: 161
I Moduł – przygotowanie w zakresie merytorycznym Paweł Sujak Odsłon: 169
III Moduł dydaktyczny Paweł Sujak Odsłon: 169
II Moduł psychologiczno-pedagogiczny Paweł Sujak Odsłon: 120
I Moduł – przygotowanie w zakresie merytorycznym Paweł Sujak Odsłon: 106
Procedura realizacji pracy dyplomowej na studiach I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 122
Monografie Paweł Sujak Odsłon: 147
Wychowanie Fizyczne Paweł Sujak Odsłon: 74
Wychowanie Fizyczne Paweł Sujak Odsłon: 277
Gimnastyka korekcyjna Paweł Sujak Odsłon: 284
Zagadnienia do obrony pracy dyplomowej Paweł Sujak Odsłon: 286
Fizjoterapia sportowa Paweł Sujak Odsłon: 242
Dyżury dziekańskie Paweł Sujak Odsłon: 312
Kurs skoków spadochronowych Paweł Sujak Odsłon: 121
Przygotowanie pedagogiczne Paweł Sujak Odsłon: 153
Kompleksowe zarządzanie promocją zdrowia Paweł Sujak Odsłon: 152
Instruktor Rekreacji Ruchowej WWFiF Paweł Sujak Odsłon: 208
Zasady uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego dla studentów Politechniki Opolskiej W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 (semestr zimowy) Paweł Sujak Odsłon: 440
Koła naukowe Paweł Sujak Odsłon: 262
Katedra Sportu Paweł Sujak Odsłon: 269
Katedra Metodyki Wychowania Fizycznego Paweł Sujak Odsłon: 294
Katedra Biomechaniki Paweł Sujak Odsłon: 248
Katedra Antropomotoryki Paweł Sujak Odsłon: 259
Prace dyplomowe Paweł Sujak Odsłon: 406
Katedra Nauk Humanistycznych Paweł Sujak Odsłon: 213
Kontakt Paweł Sujak Odsłon: 140
Władze Paweł Sujak Odsłon: 237
Kontakt Paweł Sujak Odsłon: 137
Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia Paweł Sujak Odsłon: 246
Katedra Geografii i Ekonomiki Turystyki Paweł Sujak Odsłon: 234
Katedra Aktywnych Form Turystyki i Rekreacji Paweł Sujak Odsłon: 252
Rada Instytutu Paweł Sujak Odsłon: 200
Władze Paweł Sujak Odsłon: 242
Kontakt Paweł Sujak Odsłon: 181
Katedra Fizjoterapii Klinicznej Paweł Sujak Odsłon: 216
Katedra Nauk Biologicznych Paweł Sujak Odsłon: 163
Katedra Podstaw Fizjoterapii Paweł Sujak Odsłon: 228
Katedra Biochemii i Fizjologii Paweł Sujak Odsłon: 221
Rada Instytutu Paweł Sujak Odsłon: 220
Władze Paweł Sujak Odsłon: 295
Uchwały Rady Wydziału Paweł Sujak Odsłon: 188
Terminy Rad Wydziału i Senatu Uczelni Paweł Sujak Odsłon: 189
Skład Rady Wydziału Paweł Sujak Odsłon: 386
Wydziałowy system zapewnienia jakości kształcenia Paweł Sujak Odsłon: 181
Misja i wizja wydziału Paweł Sujak Odsłon: 142
Struktura Paweł Sujak Odsłon: 888