Tytuł Autor Odsłony
Samorząd studencki WWFiF Paweł Sujak Odsłon: 101
Konferencja Metodyczna "Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego - implikacje dla praktyki szkolnej kultury fizycznej" Paweł Sujak Odsłon: 1354
Konsultacje Pracowników IWF Paweł Sujak Odsłon: 229
CELCAT Paweł Sujak Odsłon: 1249
Studia niestacjonarne I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 250
Trener pływania Paweł Sujak Odsłon: 583
Instruktor pływania Paweł Sujak Odsłon: 382
Regulamin studiow w Politechnice Opolskiej obowiązujący od roku akademickiego 2017_2018 Paweł Sujak Odsłon: 640
Aktualności - praktyki zawodowe Paweł Sujak Odsłon: 1972
Asklepios-Schaufling Paweł Sujak Odsłon: 2150
Wychowanie Fizyczne Paweł Sujak Odsłon: 1157
Turystyka i Rekreacja Paweł Sujak Odsłon: 1018
Fizjoterapia Paweł Sujak Odsłon: 823
Turystyka i Rekreacja Paweł Sujak Odsłon: 336
Regulamin ubioru studenta Paweł Sujak Odsłon: 282
Procedura dyplomowania Paweł Sujak Odsłon: 355
Opiekunowie roczników Paweł Sujak Odsłon: 396
Informacje ogólne Paweł Sujak Odsłon: 375
Studia niestacjonarne I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 275
Studia stacjonarne I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 517
Procedura realizacji pracy dyplomowej Paweł Sujak Odsłon: 252
SKN "Anima Team" Paweł Sujak Odsłon: 253
SKN Viator Paweł Sujak Odsłon: 266
Praktyki zawodowe Paweł Sujak Odsłon: 714
Propozycje tematów prac licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2015/2016: Paweł Sujak Odsłon: 726
Neurorehabilitacja w edukacji i terapii z terapią sensoryczną Paweł Sujak Odsłon: 534
Studia stacjonarne II stopnia od 2015/2016 Paweł Sujak Odsłon: 310
Studia stacjonarne I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 521
Koło Naukowe Pedeutes Paweł Sujak Odsłon: 214
Studenckie Koło Żeglarskie "SZEKLA" Paweł Sujak Odsłon: 181
Praktyki zawodowe na kierunku Wychowanie Fizyczne Paweł Sujak Odsłon: 867
III Moduł dydaktyczny Paweł Sujak Odsłon: 252
II Moduł psychologiczno-pedagogiczny Paweł Sujak Odsłon: 248
I Moduł – przygotowanie w zakresie merytorycznym Paweł Sujak Odsłon: 250
III Moduł dydaktyczny Paweł Sujak Odsłon: 266
II Moduł psychologiczno-pedagogiczny Paweł Sujak Odsłon: 208
I Moduł – przygotowanie w zakresie merytorycznym Paweł Sujak Odsłon: 190
Procedura realizacji pracy dyplomowej na studiach I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 226
Monografie Paweł Sujak Odsłon: 265
Wychowanie Fizyczne Paweł Sujak Odsłon: 1110
Wychowanie Fizyczne Paweł Sujak Odsłon: 446
Gimnastyka korekcyjna Paweł Sujak Odsłon: 471
Zagadnienia do obrony pracy dyplomowej Paweł Sujak Odsłon: 441
Fizjoterapia sportowa Paweł Sujak Odsłon: 1287
Dyżury dziekańskie Paweł Sujak Odsłon: 459
Kurs skoków spadochronowych Paweł Sujak Odsłon: 224
Przygotowanie pedagogiczne Paweł Sujak Odsłon: 1220
Kompleksowe zarządzanie promocją zdrowia Paweł Sujak Odsłon: 1210
Instruktor Rekreacji Ruchowej WWFiF Paweł Sujak Odsłon: 368
Zasady uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego dla studentów Politechniki Opolskiej W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 (semestr zimowy) Paweł Sujak Odsłon: 654
Koła naukowe Paweł Sujak Odsłon: 397
Katedra Sportu Paweł Sujak Odsłon: 390
Katedra Metodyki Wychowania Fizycznego Paweł Sujak Odsłon: 469
Katedra Biomechaniki Paweł Sujak Odsłon: 379
Katedra Antropomotoryki Paweł Sujak Odsłon: 384
Prace dyplomowe Paweł Sujak Odsłon: 630
Katedra Nauk Humanistycznych Paweł Sujak Odsłon: 347
Kontakt Paweł Sujak Odsłon: 253
Władze Paweł Sujak Odsłon: 385
Kontakt Paweł Sujak Odsłon: 253
Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia Paweł Sujak Odsłon: 392
Katedra Geografii i Ekonomiki Turystyki Paweł Sujak Odsłon: 379
Katedra Aktywnych Form Turystyki i Rekreacji Paweł Sujak Odsłon: 416
Rada Instytutu Paweł Sujak Odsłon: 315
Władze Paweł Sujak Odsłon: 382
Kontakt Paweł Sujak Odsłon: 320
Katedra Fizjoterapii Klinicznej Paweł Sujak Odsłon: 401
Katedra Nauk Biologicznych Paweł Sujak Odsłon: 304
Katedra Podstaw Fizjoterapii Paweł Sujak Odsłon: 441
Katedra Biochemii i Fizjologii Paweł Sujak Odsłon: 421
Rada Instytutu Paweł Sujak Odsłon: 376
Władze Paweł Sujak Odsłon: 491
Uchwały Rady Wydziału Paweł Sujak Odsłon: 319
Terminy Rad Wydziału i Senatu Uczelni Paweł Sujak Odsłon: 295
Skład Rady Wydziału Paweł Sujak Odsłon: 585
Wydziałowy system zapewnienia jakości kształcenia Paweł Sujak Odsłon: 330
Misja i wizja wydziału Paweł Sujak Odsłon: 278
Struktura Paweł Sujak Odsłon: 1329