„AnimaTeam” jest kołem naukowym na Politechnice Opolskiej zrzeszającym studentów zainteresowanych szeroko pojętą animacją. Koło zajmuje się przede wszystkim organizowaniem lub wspomaganiem organizacji różnych imprez. Najczęściej są to imprezy promujące rekreację i zdrowy tryb życia, imprezy sportowe lub o tematyce zdrowotnej. Dzięki takim praktycznym działaniom studenci mają szansę zasmakować, jak wygląda praca w organizacji czasu wolnego oraz zdobyć pierwsze doświadczenie w szeroko rozumianej branży turystycznej. Ponadto w ramach możliwości odbywają się spotkania organizacyjne i wyjazdy, na których członkowie doskonalą swoje umiejętności.