Pracownicy:

Profesorowie nadzwyczajni:

dr hab. Roman NOWACKI, prof. PO - Kierownik Katedry

prof. dr Olha ZHDANOVA, prof. PO

 

Adiunkci:

dr Andrzej ROMANOWSKI

dr Ksawery JASIAK

dr Grzegorz RAK

dr Monika BŁASZCZYSZYN

 

Asystenci:

mgr Przemysław DOMASZEWSKI

 

Realizowane tematy prac naukowych:

  • Wpływ turystyki międzynarodowej na społeczeństwo i kulturę poszczególnych krajów.
  • Uwarunkowania rozwoju uzdrowisk polskich po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Główne tematy naukowo - badawcze podejmowane w katedrze:

  • Uwarunkowania rozwoju turystyki międzynarodowej
  • Wpływ turystyki na rozwój poszczególnych regionów Unii Europejskiej.
  • Analiza warunków do uprawiania turystyki i rekreacji w Polsce po 1989 r.
  • Dzieje i uwarunkowania rozwoju uzdrowisk polskich po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
  • Rozwój i funkcjonowanie hotelarstwa w świecie.
  • Turystyka zdrowotna
  • Rekreacja i jej znaczenie w życiu współczesnego człowieka.