Pracownicy:

Profesorowie nadzwyczajni:

dr hab. Wiesław DROBEK, prof. PO - kierownik Katedry

 

Adiunkci:

dr Daniel PUCIATO

dr Barbara WOŚ

dr Agnieszka GAWLIK

 

ASYSTENCI:

dr Maja ZAGÓRNA-GOPLAŃSKA

dr Daria HOŁODNIK

mgr Katarzyna MICHALAK

 

Realizowane tematy prac naukowych:

  • Analiza zmian zagospodarowania turystycznego polskiej części Gór Opawskich w latach 1970-2005.

Główne tematy naukowo-badawcze podejmowane w katedrze:

  • Zmiany zagospodarowania turystycznego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ekoturystyki i agroturystyki;
  • Znaczenie funkcji turystycznej dla małych jednostek osadniczych;
  • Trans graniczna polsko-czeska współpraca dla rozwoju turystycznego regionów;
  • Turystyka handlowa na polsko-czeskim pograniczu w okresie transformacji ustrojowej i społecznej;
  • Komunikacja społeczna i marketing w turystyce w warunkach polskich;
  • Marketing zabytków kultury dla potrzeb rozwoju regionów turystycznych w Polsce.