Pracownicy:

Profesorowie nadzwyczajni:

dr hab. Aleksander STUŁA, prof. PO - Kierownik Katedry

dr hab. Henryk MACHOŃ, prof. PO

 

Adiunkci:

dr Bożena KRÓLIKOWSKA

dr Kazimierz ŁUKAWIECKI

dr Dorota BURZYCKA - WILK

 

Asystenci:

mgr Wojciech BIEŃ

 

Pracownicy umowa-zlecenie:

mgr Ewelina Piechaczek

 

Realizowane tematy prac naukowych:

  • Rekreacyjna aktywność fizyczna i jej znaczenie w życiu współczesnego człowieka.
  • Dobowy wydatek kaloryczny osób w różnym wieku i z różnych grup społecznych regularnie uprawiających rekreacje ruchową i turystykę aktywną.
  • Przepływy skórne u sportowców uprawiających różne dyscypliny sportowe.

 

Główne tematy naukowo - badawcze podejmowane w Katedrze:

  • Społeczno - ekonomiczne i polityczne uwarunkowania rozwoju turystyki trans granicznej.
  • Stan, struktura i perspektywy rozwoju bazy turystycznej na Opolszczyźnie.
  • Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji ruchowej.