Dokumentacja programu studiów realizowanych od roku akademickiego 2017/2018:

Dokumentacja programu studiów realizowanych od roku akademickiego 2015/2016:

Dokumentacja programu studiów realizowanych od roku akademickiego 2013/2014:

Karty opisu przedmiotów:

 • Medycyna fizykalna i balneoklimatologia
 • Metody specjalne fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii
 • Badania wysiłkowe w chorobach wewnętrznych
 • Aktywność ruchowa adaptacyjna
 • Farmakologia
 • Genetyka
 • Bioetyka
 • Psychoterapia z elementamii psychologii klinicznej
 • Pedagogika specjalna
 • Zdrowie publiczne z elementami socjologii niepełnosprawności
 • Filozofia
 • Przedmiot do wyboru I
  • Strategie terapeutyczne oparte na tensegracji
  • Taśmy mięśniowe człowieka
  • Czynnościowa analiza łańcuchów biokinematycznych
 • Język obcy I- język angielski
 • Jezyk obcy I - język niemiecki
 • Praktyka kliniczna I
 • Metody specjalne fizjoterapii w ortopedii i traumatologii
 • Diagnostyka i planowanie rehabilitacji w neurologii i neurochirurgii
 • Diagnostyka i planowanie rehabilitacji w w pulmonologii
 • Fizjoterapia i traumatologia sportowa
 • Sport osób niepelnosprawnych
 • Protetyka i ortotyka
 • Metodologia badań naukowych
 • Analiza i interpretacja artykułów naukowych
 • Podstawy statystyki w analizie badań naukowych
 • Demografia i epidemiologia
 • Przedmiot do wyboru II
  • Podstawy działalności gospodarczej
  • Zakładanie i funkcjonowanie organizacji non-profit
 • Przedmiot do wyboru III
  • Aparatura medyczna i pomiary sygnałów biomedycznych
  • Badania obrazowe w fizjoterapii
  • Współczesne metody diagnozowania narządu ruchu
 • Przedmiot do wyboru IV
  • Podstawy hipoterapii i kynoterapii
  • Fizjoterapia w wodzie
  • Wybrane techniki mobilizacji narządu ruchu
  • Wczesna interwencja neurorozwojowa
  • Alternatywne metody diagnostyczne i terapeutyczne w fizjoterapii
 • Język obcy II- język angielski
 • Język obcy II - język niemiecki
 • Praktyka kliniczna II
 • Metody specjalne fizjoterapii w neurologii dziecięcej i pediatrii
 • Diagnostyka i planowanie rehabilitacji w ortopedii i traumatologii
 • Diagnostyka i planowanie rehabilitacji w w kardiologii
 • Diagnostyka i planowanie rehabilitacji w reumatologii
 • Dydaktyka fizjoterapii
 • Zagadnienia prawne
 • Ekonomia i markieting w służbie zdrowia
 • Przedmiot do wyboru V
  • Medycyna i opieka paliatywna
  • Drenaż limfatyczny
  • Fizjoterapia w onkologii
 • Przedmiot do wyboru VI
  • Immunologia w fizjoterapii
  • Diagnostyka laboratoryjna w fizjoterapii
 • Praktyka magisterska I
 • Praktyka kliniczna III
 • Diagnostyka i planowanie rehabilitacji w neurologii dziecięcej i pediatrii
 • Diagnostyka i planowanie rehabilitacji w w geriatrii i psychiatrii
 • Diagnostyka i planowanie rehabilitacji w w chirurgii, ginekologii i położnictwie
 • Praktyka magisterska II
 • Praktyka kliniczna IV

Dokumentacja programu studiów realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 - pobierz