Tytuł Autor Odsłony
Samorząd studencki WWFiF Paweł Sujak Odsłon: 98
Konferencja Metodyczna "Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego - implikacje dla praktyki szkolnej kultury fizycznej" Paweł Sujak Odsłon: 1335
Konsultacje Pracowników IWF Paweł Sujak Odsłon: 222
CELCAT Paweł Sujak Odsłon: 1241
Studia niestacjonarne I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 246
Trener pływania Paweł Sujak Odsłon: 575
Instruktor pływania Paweł Sujak Odsłon: 371
Regulamin studiow w Politechnice Opolskiej obowiązujący od roku akademickiego 2017_2018 Paweł Sujak Odsłon: 638
Aktualności - praktyki zawodowe Paweł Sujak Odsłon: 1947
Asklepios-Schaufling Paweł Sujak Odsłon: 1967
Wychowanie Fizyczne Paweł Sujak Odsłon: 1139
Turystyka i Rekreacja Paweł Sujak Odsłon: 1006
Fizjoterapia Paweł Sujak Odsłon: 813
Turystyka i Rekreacja Paweł Sujak Odsłon: 329
Regulamin ubioru studenta Paweł Sujak Odsłon: 279
Procedura dyplomowania Paweł Sujak Odsłon: 350
Opiekunowie roczników Paweł Sujak Odsłon: 390
Informacje ogólne Paweł Sujak Odsłon: 369
Studia niestacjonarne I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 269
Studia stacjonarne I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 501
Procedura realizacji pracy dyplomowej Paweł Sujak Odsłon: 248
SKN "Anima Team" Paweł Sujak Odsłon: 250
SKN Viator Paweł Sujak Odsłon: 262
Praktyki zawodowe Paweł Sujak Odsłon: 707
Propozycje tematów prac licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2015/2016: Paweł Sujak Odsłon: 714
Neurorehabilitacja w edukacji i terapii z terapią sensoryczną Paweł Sujak Odsłon: 527
Studia stacjonarne II stopnia od 2015/2016 Paweł Sujak Odsłon: 303
Studia stacjonarne I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 518
Koło Naukowe Pedeutes Paweł Sujak Odsłon: 210
Studenckie Koło Żeglarskie "SZEKLA" Paweł Sujak Odsłon: 177
Praktyki zawodowe na kierunku Wychowanie Fizyczne Paweł Sujak Odsłon: 859
III Moduł dydaktyczny Paweł Sujak Odsłon: 248
II Moduł psychologiczno-pedagogiczny Paweł Sujak Odsłon: 244
I Moduł – przygotowanie w zakresie merytorycznym Paweł Sujak Odsłon: 247
III Moduł dydaktyczny Paweł Sujak Odsłon: 262
II Moduł psychologiczno-pedagogiczny Paweł Sujak Odsłon: 204
I Moduł – przygotowanie w zakresie merytorycznym Paweł Sujak Odsłon: 187
Procedura realizacji pracy dyplomowej na studiach I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 221
Monografie Paweł Sujak Odsłon: 261
Wychowanie Fizyczne Paweł Sujak Odsłon: 1096
Wychowanie Fizyczne Paweł Sujak Odsłon: 435
Gimnastyka korekcyjna Paweł Sujak Odsłon: 465
Zagadnienia do obrony pracy dyplomowej Paweł Sujak Odsłon: 436
Fizjoterapia sportowa Paweł Sujak Odsłon: 1273
Dyżury dziekańskie Paweł Sujak Odsłon: 452
Kurs skoków spadochronowych Paweł Sujak Odsłon: 219
Przygotowanie pedagogiczne Paweł Sujak Odsłon: 1210
Kompleksowe zarządzanie promocją zdrowia Paweł Sujak Odsłon: 1196
Instruktor Rekreacji Ruchowej WWFiF Paweł Sujak Odsłon: 363
Zasady uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego dla studentów Politechniki Opolskiej W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 (semestr zimowy) Paweł Sujak Odsłon: 650
Koła naukowe Paweł Sujak Odsłon: 391
Katedra Sportu Paweł Sujak Odsłon: 386
Katedra Metodyki Wychowania Fizycznego Paweł Sujak Odsłon: 462
Katedra Biomechaniki Paweł Sujak Odsłon: 374
Katedra Antropomotoryki Paweł Sujak Odsłon: 378
Prace dyplomowe Paweł Sujak Odsłon: 625
Katedra Nauk Humanistycznych Paweł Sujak Odsłon: 342
Kontakt Paweł Sujak Odsłon: 250
Władze Paweł Sujak Odsłon: 379
Kontakt Paweł Sujak Odsłon: 249
Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia Paweł Sujak Odsłon: 386
Katedra Geografii i Ekonomiki Turystyki Paweł Sujak Odsłon: 376
Katedra Aktywnych Form Turystyki i Rekreacji Paweł Sujak Odsłon: 411
Rada Instytutu Paweł Sujak Odsłon: 312
Władze Paweł Sujak Odsłon: 378
Kontakt Paweł Sujak Odsłon: 315
Katedra Fizjoterapii Klinicznej Paweł Sujak Odsłon: 394
Katedra Nauk Biologicznych Paweł Sujak Odsłon: 297
Katedra Podstaw Fizjoterapii Paweł Sujak Odsłon: 435
Katedra Biochemii i Fizjologii Paweł Sujak Odsłon: 413
Rada Instytutu Paweł Sujak Odsłon: 370
Władze Paweł Sujak Odsłon: 484
Uchwały Rady Wydziału Paweł Sujak Odsłon: 313
Terminy Rad Wydziału i Senatu Uczelni Paweł Sujak Odsłon: 291
Skład Rady Wydziału Paweł Sujak Odsłon: 578
Wydziałowy system zapewnienia jakości kształcenia Paweł Sujak Odsłon: 326
Misja i wizja wydziału Paweł Sujak Odsłon: 274
Struktura Paweł Sujak Odsłon: 1317