Tytuł Autor Odsłony
Samorząd studencki WWFiF Paweł Sujak Odsłon: 99
Konferencja Metodyczna "Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego - implikacje dla praktyki szkolnej kultury fizycznej" Paweł Sujak Odsłon: 1346
Konsultacje Pracowników IWF Paweł Sujak Odsłon: 226
CELCAT Paweł Sujak Odsłon: 1244
Studia niestacjonarne I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 247
Trener pływania Paweł Sujak Odsłon: 576
Instruktor pływania Paweł Sujak Odsłon: 372
Regulamin studiow w Politechnice Opolskiej obowiązujący od roku akademickiego 2017_2018 Paweł Sujak Odsłon: 639
Aktualności - praktyki zawodowe Paweł Sujak Odsłon: 1955
Asklepios-Schaufling Paweł Sujak Odsłon: 1975
Wychowanie Fizyczne Paweł Sujak Odsłon: 1145
Turystyka i Rekreacja Paweł Sujak Odsłon: 1008
Fizjoterapia Paweł Sujak Odsłon: 814
Turystyka i Rekreacja Paweł Sujak Odsłon: 329
Regulamin ubioru studenta Paweł Sujak Odsłon: 279
Procedura dyplomowania Paweł Sujak Odsłon: 350
Opiekunowie roczników Paweł Sujak Odsłon: 392
Informacje ogólne Paweł Sujak Odsłon: 369
Studia niestacjonarne I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 271
Studia stacjonarne I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 507
Procedura realizacji pracy dyplomowej Paweł Sujak Odsłon: 249
SKN "Anima Team" Paweł Sujak Odsłon: 250
SKN Viator Paweł Sujak Odsłon: 263
Praktyki zawodowe Paweł Sujak Odsłon: 707
Propozycje tematów prac licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2015/2016: Paweł Sujak Odsłon: 717
Neurorehabilitacja w edukacji i terapii z terapią sensoryczną Paweł Sujak Odsłon: 527
Studia stacjonarne II stopnia od 2015/2016 Paweł Sujak Odsłon: 305
Studia stacjonarne I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 519
Koło Naukowe Pedeutes Paweł Sujak Odsłon: 211
Studenckie Koło Żeglarskie "SZEKLA" Paweł Sujak Odsłon: 178
Praktyki zawodowe na kierunku Wychowanie Fizyczne Paweł Sujak Odsłon: 860
III Moduł dydaktyczny Paweł Sujak Odsłon: 249
II Moduł psychologiczno-pedagogiczny Paweł Sujak Odsłon: 245
I Moduł – przygotowanie w zakresie merytorycznym Paweł Sujak Odsłon: 247
III Moduł dydaktyczny Paweł Sujak Odsłon: 262
II Moduł psychologiczno-pedagogiczny Paweł Sujak Odsłon: 205
I Moduł – przygotowanie w zakresie merytorycznym Paweł Sujak Odsłon: 187
Procedura realizacji pracy dyplomowej na studiach I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 223
Monografie Paweł Sujak Odsłon: 262
Wychowanie Fizyczne Paweł Sujak Odsłon: 1103
Wychowanie Fizyczne Paweł Sujak Odsłon: 438
Gimnastyka korekcyjna Paweł Sujak Odsłon: 466
Zagadnienia do obrony pracy dyplomowej Paweł Sujak Odsłon: 437
Fizjoterapia sportowa Paweł Sujak Odsłon: 1276
Dyżury dziekańskie Paweł Sujak Odsłon: 456
Kurs skoków spadochronowych Paweł Sujak Odsłon: 220
Przygotowanie pedagogiczne Paweł Sujak Odsłon: 1215
Kompleksowe zarządzanie promocją zdrowia Paweł Sujak Odsłon: 1200
Instruktor Rekreacji Ruchowej WWFiF Paweł Sujak Odsłon: 364
Zasady uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego dla studentów Politechniki Opolskiej W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 (semestr zimowy) Paweł Sujak Odsłon: 650
Koła naukowe Paweł Sujak Odsłon: 393
Katedra Sportu Paweł Sujak Odsłon: 387
Katedra Metodyki Wychowania Fizycznego Paweł Sujak Odsłon: 462
Katedra Biomechaniki Paweł Sujak Odsłon: 376
Katedra Antropomotoryki Paweł Sujak Odsłon: 380
Prace dyplomowe Paweł Sujak Odsłon: 625
Katedra Nauk Humanistycznych Paweł Sujak Odsłon: 342
Kontakt Paweł Sujak Odsłon: 250
Władze Paweł Sujak Odsłon: 380
Kontakt Paweł Sujak Odsłon: 249
Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia Paweł Sujak Odsłon: 387
Katedra Geografii i Ekonomiki Turystyki Paweł Sujak Odsłon: 376
Katedra Aktywnych Form Turystyki i Rekreacji Paweł Sujak Odsłon: 413
Rada Instytutu Paweł Sujak Odsłon: 312
Władze Paweł Sujak Odsłon: 378
Kontakt Paweł Sujak Odsłon: 316
Katedra Fizjoterapii Klinicznej Paweł Sujak Odsłon: 396
Katedra Nauk Biologicznych Paweł Sujak Odsłon: 297
Katedra Podstaw Fizjoterapii Paweł Sujak Odsłon: 436
Katedra Biochemii i Fizjologii Paweł Sujak Odsłon: 414
Rada Instytutu Paweł Sujak Odsłon: 371
Władze Paweł Sujak Odsłon: 487
Uchwały Rady Wydziału Paweł Sujak Odsłon: 314
Terminy Rad Wydziału i Senatu Uczelni Paweł Sujak Odsłon: 291
Skład Rady Wydziału Paweł Sujak Odsłon: 581
Wydziałowy system zapewnienia jakości kształcenia Paweł Sujak Odsłon: 327
Misja i wizja wydziału Paweł Sujak Odsłon: 275
Struktura Paweł Sujak Odsłon: 1322