Tytuł Autor Odsłony
Konferencja Metodyczna "Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego - implikacje dla praktyki szkolnej kultury fizycznej" Paweł Sujak Odsłon: 192
Konsultacje Pracowników IWF Paweł Sujak Odsłon: 97
CELCAT Paweł Sujak Odsłon: 233
Studia niestacjonarne I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 149
Trener pływania Paweł Sujak Odsłon: 327
Instruktor pływania Paweł Sujak Odsłon: 241
Regulamin studiow w Politechnice Opolskiej obowiązujący od roku akademickiego 2017_2018 Paweł Sujak Odsłon: 534
Aktualności - praktyki zawodowe Paweł Sujak Odsłon: 860
Asklepios-Schaufling Paweł Sujak Odsłon: 816
Wychowanie Fizyczne Paweł Sujak Odsłon: 875
Turystyka i Rekreacja Paweł Sujak Odsłon: 695
Fizjoterapia Paweł Sujak Odsłon: 530
Turystyka i Rekreacja Paweł Sujak Odsłon: 209
Regulamin ubioru studenta Paweł Sujak Odsłon: 165
Procedura dyplomowania Paweł Sujak Odsłon: 198
Opiekunowie roczników Paweł Sujak Odsłon: 261
Informacje ogólne Paweł Sujak Odsłon: 259
Studia niestacjonarne I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 146
Studia stacjonarne I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 303
Procedura realizacji pracy dyplomowej Paweł Sujak Odsłon: 138
SKN "Anima Team" Paweł Sujak Odsłon: 170
SKN Viator Paweł Sujak Odsłon: 190
Praktyki zawodowe Paweł Sujak Odsłon: 534
Propozycje tematów prac licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2015/2016: Paweł Sujak Odsłon: 506
Neurorehabilitacja w edukacji i terapii z terapią sensoryczną Paweł Sujak Odsłon: 342
Studia stacjonarne II stopnia od 2015/2016 Paweł Sujak Odsłon: 171
Studia stacjonarne I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 358
Koło Naukowe Pedeutes Paweł Sujak Odsłon: 111
Studenckie Koło Żeglarskie "SZEKLA" Paweł Sujak Odsłon: 86
Praktyki zawodowe na kierunku Wychowanie Fizyczne Paweł Sujak Odsłon: 576
III Moduł dydaktyczny Paweł Sujak Odsłon: 165
II Moduł psychologiczno-pedagogiczny Paweł Sujak Odsłon: 161
I Moduł – przygotowanie w zakresie merytorycznym Paweł Sujak Odsłon: 170
III Moduł dydaktyczny Paweł Sujak Odsłon: 172
II Moduł psychologiczno-pedagogiczny Paweł Sujak Odsłon: 121
I Moduł – przygotowanie w zakresie merytorycznym Paweł Sujak Odsłon: 107
Procedura realizacji pracy dyplomowej na studiach I stopnia Paweł Sujak Odsłon: 122
Monografie Paweł Sujak Odsłon: 148
Wychowanie Fizyczne Paweł Sujak Odsłon: 74
Wychowanie Fizyczne Paweł Sujak Odsłon: 279
Gimnastyka korekcyjna Paweł Sujak Odsłon: 285
Zagadnienia do obrony pracy dyplomowej Paweł Sujak Odsłon: 286
Fizjoterapia sportowa Paweł Sujak Odsłon: 243
Dyżury dziekańskie Paweł Sujak Odsłon: 313
Kurs skoków spadochronowych Paweł Sujak Odsłon: 123
Przygotowanie pedagogiczne Paweł Sujak Odsłon: 156
Kompleksowe zarządzanie promocją zdrowia Paweł Sujak Odsłon: 152
Instruktor Rekreacji Ruchowej WWFiF Paweł Sujak Odsłon: 212
Zasady uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego dla studentów Politechniki Opolskiej W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 (semestr zimowy) Paweł Sujak Odsłon: 441
Koła naukowe Paweł Sujak Odsłon: 263
Katedra Sportu Paweł Sujak Odsłon: 270
Katedra Metodyki Wychowania Fizycznego Paweł Sujak Odsłon: 297
Katedra Biomechaniki Paweł Sujak Odsłon: 249
Katedra Antropomotoryki Paweł Sujak Odsłon: 260
Prace dyplomowe Paweł Sujak Odsłon: 408
Katedra Nauk Humanistycznych Paweł Sujak Odsłon: 214
Kontakt Paweł Sujak Odsłon: 142
Władze Paweł Sujak Odsłon: 240
Kontakt Paweł Sujak Odsłon: 138
Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia Paweł Sujak Odsłon: 247
Katedra Geografii i Ekonomiki Turystyki Paweł Sujak Odsłon: 236
Katedra Aktywnych Form Turystyki i Rekreacji Paweł Sujak Odsłon: 256
Rada Instytutu Paweł Sujak Odsłon: 201
Władze Paweł Sujak Odsłon: 242
Kontakt Paweł Sujak Odsłon: 181
Katedra Fizjoterapii Klinicznej Paweł Sujak Odsłon: 218
Katedra Nauk Biologicznych Paweł Sujak Odsłon: 166
Katedra Podstaw Fizjoterapii Paweł Sujak Odsłon: 232
Katedra Biochemii i Fizjologii Paweł Sujak Odsłon: 223
Rada Instytutu Paweł Sujak Odsłon: 220
Władze Paweł Sujak Odsłon: 296
Uchwały Rady Wydziału Paweł Sujak Odsłon: 189
Terminy Rad Wydziału i Senatu Uczelni Paweł Sujak Odsłon: 189
Skład Rady Wydziału Paweł Sujak Odsłon: 389
Wydziałowy system zapewnienia jakości kształcenia Paweł Sujak Odsłon: 181
Misja i wizja wydziału Paweł Sujak Odsłon: 143
Struktura Paweł Sujak Odsłon: 889