Miło nam zakomunikować, że studentka Turystyki i Rekreacji - Dominika Szlufcik - zdobyła III nagrodę w ogólnopolskim Konkursie Zarządu Głównego PTTK: „Z HISTORII I TRADYCJI TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W POLSCE” (XI edycja).

 

Nagroda została przyznana za pracę licencjacką pt. „Historia przewodnictwa i ruchu turystycznego na Zamku Książ” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Romana Nowackiego. Serdecznie gratulujemy!