Politechnika Opolska ogłasza nabór Pracodawców do udziału w projekcie „Fizjoterapeuto – czas na dobry staż 2”. Celem głównym projektu jest uzyskanie nowych kompetencji zawodowych przez 40 studentów II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia, poprzez organizację wysokiej jakości staży u pracodawców oraz zapewnienie praktycznego wykorzystania kierunkowych efektów kształcenia.

Program stażowy będzie realizowany w 2 edycjach:

  • 1 edycja: od 1.02.2018 r. do 31.07.2018,
  • 2 edycja: od 1.10.2018 r. do 31.03.2019 r.

Szczegółowe informacje dot. programu stażowego zawarte są w Regulaminie odbywania staży u pracodawców dla studentów na kierunku Fizjoterapia Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej w ramach projektu ,,Fizjoterapeuto - czas na dobry staż 2”, dostępnym na stronie internetowej https://dobry-staz-if.po.opole.pl/ w zakładce DOKUMENTY.

 

Pracodawca zainteresowany przyjęciem kandydatów na staż przedkłada następujące dokumenty:

  • ankietę zgłoszeniową wg wzoru umieszczonego na stronie internetowej projektu w zakładce DOKUMENTY;
  • wypis z KRS lub wydruk/ skan z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) lub potwierdzenie zarejestrowania w bazie podmiotów leczniczych.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą / przesyłką kurierską w terminie:

od dnia 16 listopada 2017 r. do dnia 28 listopada 2017 r.
w godzinach od 8:00 do godziny 14:00
na adres:

Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Biuro Prodziekana ds. dydaktyki
p. mgr Dagmara Tokarska – Suchy
ul. Prószkowska 76, budynek 9, pokój nr 2
45-758 Opole
z dopiskiem tytułu projektu „Fizjoterapeuto – czas na dobry staż 2”

W przypadku wysyłki dokumentów pocztą / przesyłką kurierską o dacie wpływu decyduje data faktycznego dostarczenia (nie obowiązuje data stempla).

Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących programu stażowego udziela Koordynator Projektu, pani dr Małgorzata Proszkowiec (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 77 449 83 29).