Wkrótce rusza nowa edycja projektu stażowego pt.: "Fizjoterapeuto - czas na dobry staż 2"

            Projekt Politechniki Opolskiej pt.: "Fizjoterapeuto - czas na dobry staż 2" został zakwalifikowany do dofinansowania w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

            Projekt zajął wysokie miejsce na liście rankingowej (39 miejsce na 196 projektów pozytywnie ocenionych). Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Unii Europejskiej.

            Projekt zakłada realizację dwóch edycji staży u pracodawców dla 40 stażystów - studentów II roku stacjonarnych   studiów drugiego stopnia na kierunku Fizjoterapia na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w najbliższym czasie.

            Wkrótce zostanie również ogłoszona rekrutacja uczestników oraz nabór pracodawców zainteresowanych udziałem w programie stażowym. Wszelkie niezbędne informacje i dokumenty zostaną umieszczone na stronie internetowej.

            Wartość projektu: 600 000,00 zł
            Wysokość dofinansowania: 582 000,00
            Okres realizacji projektu: od 01.11.2017 r. do 31.05.2019 r.

WP 20161007 010 575x1024