Dnia 12.05.2017 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kół Studenckich i Doktorantów w ramach której referaty wygłaszali studenci i doktoranci naszej uczelni

W dniu 12.05.2017 w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kół Studenckich i Doktorantów.

Tematem przewodnim była aktywność fizyczna i zdrowie w ujęciu interdyscyplinarnym. Młodzi naukowcy z Polski jak i z zagranicy wygłosili łącznie 50 referatów prezentując własne wyniki badań.

 

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej reprezentowali członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Pedeutes” działającego przy Katedrze Metodyki WF. Wygłoszono następujące referaty:

  • Poziom zachowań zdrowotnych i satysfakcji z życia studentów (Natalia Wróbel),
  • Hierarchia celów wychowania fizycznego w opiniach nauczycieli akademickich (Kamil Wręczycki),
  • Losy zawodowe absolwentów WWFiF Politechniki Opolskiej (Jarosław Chłopecki),
  • Poziom przygotowania zawodowego absolwentów WWFiF Politechniki Opolskiej (Marcin Klejszmit),
  • Zmiany wybranych parametrów równowagi po krótkim szkoleniu narciarskim (Waldemar Firlus).

Każdemu z wystąpień towarzyszyła dyskusja oraz wymiana poglądów jak i własnych doświadczeń badawczych z zakresu wychowania fizycznego i sportu.

Corocznie organizowana konferencja w Częstochowie jest znaczącym elementem w  rozwoju młodych naukowców, cenne jest to, że odbywa się w niezwykle życzliwej atmosferze wprowadzonej przez profesorów przewodniczących sesjom naukowym. Stanowi dobrą formę zdobywania pierwszych doświadczeń, które mogą stać się początkiem drogi naukowej.

Opiekun Koła dr hab.
Cezary Kuśnierz prof. PO

zdjęcie z konferencji