Aktualności

Zarażamy Staszica ruchem

Czytaj więcej: Zarażamy Staszica ruchem

W zeszłym tygodniu odbyły się pokazowe zajęcia z podstaw boksu dla młodzieży ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu. Trener Marcin Klejszmit, prowadzący zajęcia sekcji bokserskiej na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, zaprezentował tajniki tej ciekawej dyscypliny sportowej.

Młodzież poznała technikę wyprowadzania i unikania ciosów, ale jak sami mówili po zajęciach, przede wszystkim bardzo dobrze się bawili. Oprócz umiejętności, które uczniowie poznali na zajęciach, mają również możliwość dołączenia do sekcji bokserskiej AZS Politechniki Opolskiej prowadzonej przez Marcina, szczegóły w linku. Szkoła dzięki bogatej bazie sportowej i współpracy z WWFiF, już kolejny raz daje uczniom możliwość poznania ciekawych form aktywności ruchowej, w planach są kolejne.

Organizator: Paweł Pakosz

"Fizjoterapeuto - czas na dobry staż 2"

Wkrótce rusza nowa edycja projektu stażowego pt.: "Fizjoterapeuto - czas na dobry staż 2"

            Projekt Politechniki Opolskiej pt.: "Fizjoterapeuto - czas na dobry staż 2" został zakwalifikowany do dofinansowania w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Czytaj więcej: "Fizjoterapeuto - czas na dobry staż 2"

Sprawozdanie z Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Opolskiego, Opole 21.10.2017r.

Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Opolskiego odbyło się 21.10.2017r. w Auli Audytoryjnej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Zebranie oraz szkolenie było współorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii.

Czytaj więcej: Sprawozdanie z Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Opolskiego, Opole...